• foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
  • foto-ptaki.pl
 

Sonda

Jakiego typu informacji szukasz tu najczęściej?


 

Jaki korpus uważasz za najlepszy do fotografowania ptaków?


 

Jaki obiektyw uważasz za najlepszy do fotografowania ptaków?


 

Gęsi Email
Autor: Antoni Marczewski   
Gęsi zbożowe
Gęsi zbożowe - Anser fabalis © Artur Tabor
Antoni Marczewski Okres od końca września do połowy listopada sprzyja obserwacjom przelatujących przez nasz kraj gęsi z rodzaju Anser (popularnie zwanych "szarymi gęsiami"). W tym tekście skupię się na opisaniu 5 spotykanych regularnie w naszym kraju gatunków, z których jeden jest gatunkiem lęgowym. Pomijam 4 przedstawicieli rodzaju Branta (bernikle: kanadyjską, białolicą, obrożną i rdzawoszyją), które czasem mogą znaleźć się w mieszanych stadach z innymi gęsiami. Nie rozwijam również charakterystyki gęsi tybetańskiej Anser indicus i śnieżyc: wielkiej A. caeruleus i cesarskiej A. canagicus – ptaków pochodzenia azjatyckiego i amerykańskiego, gdyż z reguły obserwowane w Polsce pojedyncze osobniki pochodzą z hodowli, głównie ulokowanych w krajach Europy Zachodniej.

W okresie lęgowym spotkamy w Polsce gęś gęgawę A. anser, a w okresie wędrówek najliczniej reprezentowane będą gęsi białoczelne A. albifrons i gęsi zbożowe A. fabalis. Gęsi małe A. erythropus i krótkodziobe A. brachyrhynchos są zdecydowanie od nich rzadsze, a jednocześnie bardzo podobne, co wiąże się nieraz z pewnymi problemami z identyfikacją w terenie. Cechy, na które zawsze w terenie warto zwracać uwagę, to: sylwetka, kolor nóg, barwa i kształt dzioba, ubarwienie głowy i szyi, obecność lub brak czarnych plam na spodzie ciała.

Gęsi białoczelne
Gęsi białoczelne - Anser albifrons © Grzegorz Kłosowski
Przy czytaniu informacji o liczebności poszczególnych gatunków należy pamiętać, że inaczej podawane są dane o populacji lęgowej, a inaczej o zimującej. Pierwsza jest zawsze mniejsza od drugiej, ponieważ na zimowiskach spotykamy tegoroczne młode ptaki, a poza tym nie wszystkie osobniki w populacji przystępują do lęgów (wielkość populacji lęgowej podawana jest w parach, a zimującej w osobnikach).

Tekst ten został podzielony na kilka części. W pierwszej znajdują się ogólne charakterystyki poszczególnych gatunków (ze szczególnym uwzględnieniem tras wędrówek i miejsc w Polsce, gdzie dany gatunek najliczniej się pojawia). Tam też znaleźć można informacje, jakie zdobyto badając poszczególne gatunki. Druga omawia wskazówki dla fotografów i obserwatorów ptaków (z racji małego doświadczenia fotograficznego ze strony autora głównie dla tych drugich), takie jak miejsca żerowania, głosy, rozkład aktywności ptaków w ciągu dnia. Ostatnia poświęcona jest problemom, jakie napotykają gęsi, głównie ze strony człowieka. 
 
2007-2017 © Paweł Wietecha, nota prawna
 jesteśmy też na facebooku ostatnia aktualizacja: 05.04.2015, 18:29co nowego?
1x1px_trns.gif